Cây chuối pháo

75.000

Tên sản phẩm: Cây chuối pháo, cây chuối mỏ phượng, cây chuối tràng pháo

Kích thước cây: 1,2 – 1,5m