Cây ngân hậu

950.000

Tên sản phẩm: cây ngân hậu

Kích thước: 30 – 35cm

Cây Ngân Hậu là loại cây cảnh nội thất đẹp, màu sắc lá độc đáo, thích nghi tốt trong môi trường thiếu sáng. Đặc biệt cây sống được cả trong môi trường thủy sinh.